🌎
This job posting isn't available in all website languages

Specjalista - specjalność administracja kontraktu / Warszawa

📁
Planowanie, Kontrola Kosztów Projektu
📅
BUD000016 Requisition #
Sign Up for Job Alerts

 

Dołącz do Obszaru Warszawa i wesprzyj rozwój kompetencji inżynieryjnej w Skanska.

 

 

Będziesz zajmować się:

 • administracją kontraktem zgodnie z warunkami umowy
 • bieżącą weryfikacją potencjalnych podstaw roszczeń
 • identyfikowaniem nowych faktów i okoliczności mogących stanowić podstawę ewentualnych roszczeń podczas realizacji projektu
 • określaniem wpływu zdarzeń na koszty oraz czas realizacji projektu
 • dokumentowaniem wystąpienia zdarzeń
 • zapewnieniem przepływu informacji między kluczowymi osobami na projekcie
 • współpracą z Menadżerem Projektów, Kierownikiem Budowy oraz Działem Prawnym
 • kontraktowaniem podwykonawców/dostawców na projektach                                 

 

 

Aplikuj jeśli:

 • posiadasz wykształcenie wyższe
 • masz doświadczenie na podobnym lub analogicznym stanowisku
 • znasz Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeks cywilny
 • znasz wzory kontaktowe FIDIC
 • posiadasz umiejętności analitycznye oraz umiejętności wyciągania wniosków i formułowania rekomendacji
 • cechuje Cię samodzielność i rzetelność w działaniu
 • posiadasz wysoko rozwinięte umiejętności organizacyjne i umiejętności ustalania priorytetów
 • cechuej Cię komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

 

 

Co zyskasz?

 • możliwość bezpośredniej współpracy ze specjalistami z różnych branż w ramach budownictwa inżynieryjnego
 • możliwość budowania przewagi Skanska w branży budowlanej
 • możliwość rozszerzania doświadczenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 

 

Gdzie będzie Twoje miejsce pracy?

Warszawa i projekty realizowane w ramach Obszaru

 

 

Aplikuj!

 

 

Kandydacie, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Skanska S.A. w Warszawie, z która możesz kontaktować się pod adresem do korespondencji: Al. „Solidarności” 173, 00-877 Warszawa lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: odo@skanska.pl
Twoje dane osobowe, o których podanie prosimy Cię w treści ogłoszenia, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy. Jeżeli zdecydujesz się przekazać nam dodatkowe informacje o sobie, dane te będą przetwarzane na podstawie odrębnej, wyrażonej przez Ciebie zgody, która powinna brzmieć następująco: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu rekrutacyjnym w celach rekrutacyjnych Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie." Jeżeli zapomnisz jej wyrazić w swoim CV lub liście motywacyjnym, poprosimy Cię o jej uzupełnienie na rozmowie kwalifikacyjnej lub o dostarczenie nowych dokumentów aplikacyjnych niezawierających dodatkowych informacji. Twoje dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji:
 1. na niniejsze stanowisko, lecz nie dłużej niż przez trzy miesiące po wyborze pierwszego kandydata, na wypadek, gdybyśmy musieli powtórzyć rekrutację;
 2. na inne, podobne stanowiska w Skanska przez okres 1 roku, jeżeli wyrazisz nam zgodę na umieszczenie Twoich danych w naszej bazie kandydatów do pracy: "Chcę, aby Skanska S.A. umieściła moje zgłoszenie  w bazie kandydatów do pracy w Skanska S.A. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV dla celów przyszłych rekrutacji w Skanska S.A. "
W dalszym etapie rekrutacji możesz zostać poproszony o przedstawienie swojego portfolio, wykonanie testów/kazusów merytorycznych, przekazanie próbki Twojej pracy, wykonanie testów językowych oraz o uczestnictwo w diagnozie potencjału menadżerskiego.
W każdej chwili możesz cofnąć wyrażone zgody, wysyłając e-mail na adres: odo@skanska.pl lub usunąć je samodzielnie z systemu rekrutacyjnego Skanska Recruit. Masz również prawo do dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz przeniesienia. Pełną informację o wszystkich przysługujących Ci prawach uzyskasz (tutaj)
Employee sign-in

Previous job searches

Register your interest

Did not find a job you were looking for? Create a profile to submit your CV/Resume and register your employment interests.

Register your interest

My profile and submissions

Increase your visibility by updating your profile and track your submissions.

Go to profile
Please try again.

Oops!

Either there was a problem on our end with the action you just performed, or we are currently having technical difficulties with our system. Please try again later.