🌎
This job posting isn't available in all website languages

Produktionschef till BoKlok i Gullringen

📁
Produktion
📅
66800000D Requisition #
Sign Up for Job Alerts

Produktionschef till BoKlok i Gullringen


BoKlok är ett boendekoncept utvecklat av Skanska och IKEA. Tillsammans bygger vi hållbara hem till lågt pris för alla. Tack vare våra kombinerade erfarenheter kan vi göra det med god design, funktion och kvalitet. Vi har medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien och ansvarar för hela värdekedjan från markanskaffning och produktutveckling ända fram till inflyttning.


Tjänsten
Som Produktionschef ansvarar du för den tillverkande verksamheten i fabriken i Gullringen, BoKlok Byggsystem AB. Du utvecklar och planerar arbetet i produktionen och rapporterar till Fabrikschefen som leder fabrikens verksamhet. Du beställer arbeten från UH-funktionen och är med och planerar och genomför egna utvecklingsaktiviteter.
Du kommer att komma in i ett mycket spännande skede där stora investeringar görs i fabriken, vilket i sin tur kommer att ställa nya krav på arbetssätt och processer. Det finns goda förutsättningar att påverka utvecklingen inom en rad områden och vara med på en resa som ger dig unika erfarenheter, spännande utmaningar och en möjlighet att vara med och förändra branschen. Du kommer att ingå i fabriksgruppen.


Ansvarsområden:
Sätter säkerheten främst.
- Försäkrar sig om att medarbetarna har förstått och följer företagets säkerhetsföreskrifter.
- Förbättrar arbetsmiljön övergripande och långsiktigt inom produktionen. 

- Ingår i skyddskommittén. Bereder produktionens ärenden.
- Har delegerat arbetsmiljöansvar.


Planerar för och utvecklar arbetet i produktionen, så att morgondagens mål nås.
- Utvecklar processerna.
- Planerar bemanningsresursen.

- Initierar och medverkar i att driva metod och systemval så att fabriken kontinuerligt  förbättras.
- Leder, driver och utvecklar förbättringsarbetet i produktionen.
- Mäter produktionens prestationer och vidtar korrigerande åtgärder när resultatet avviker från mål.


Utvecklar medarbetarna, deras kompetens och flexibilitet.
- Ger feedback för att förbättra beteenden avseende säkerhet, effektivitet, kvalitet samt     avvikelser från policy och regler.
- Genomför utvecklingssamtal med medarbetarna, minst en gång/år.
- Planerar och genomför utvecklingsaktiviteter för medarbetarna, i grupp eller individuellt.


Utvecklar sig själv.
 - Lär sig sin roll i fabriken och arbetar tillsammans med fabriksgruppen med att optimera effektiviteten i fabriken.


Om dig
Vi söker dig som har relevant teknisk gymnasie- eller högskoleexamen. Du har god förståelse för tillverkningsindustri och minst fem års branscherfarenhet. Andra kompetenser vi gärna ser innefattar projektledning, företagsekonomi, arbetsmiljöutbildning (BAM mm) samt miljöutbildning. Vi ser gärna att du har erfarenhet från Lean Production. 

Du har goda ledarskapsegenskaper samt välutvecklad social kompetens. Som person har du hög integritet och kan känna igen dig i Skanskas värderingar där säkerhet, etiskt och öppet agerande, samarbete, samt starkt kundfokus är centralt. Som ledare är det viktigt att få organisationen att förstå verksamhetens operativa och strategiska mål så att personalen känner sig inkluderad och det skapas en stark ”vi känsla”. 


Rekryteringsprocess:
I den här processen sköts rekryteringen av vår rekryteringspartner Avancos. Om du har frågor eller vill ansöka till rollen kontakta gärna senior rekryteringskonsult Christopher Hager: 0700 94 74 94 eller
christopher.hager@avancos.se


Employee sign-in

Previous job searches

Register your interest

Did not find a job you were looking for? Create a profile to submit your CV/Resume and register your employment interests.

Register your interest

My profile and submissions

Increase your visibility by updating your profile and track your submissions.

Go to profile

Similar listings

Kalmar, Sweden

📁 Produktion

Skåne, Sweden

📁 Produktion

Sweden

📁 Produktion