🌎
This job posting isn't available in all website languages
📁
Zarządzanie Ryzykiem
📅
ZES00006C Requisition #
Sign Up for Job Alerts

 

Zespół Zarządzania Ryzykiem stawia sobie za cel promowanie kultury i praktyk związanych z zarządzaniem ryzykiem inwestycyjnym w Skanska oraz identyfikację i wspieranie wymiany najlepszych praktyk w tym zakresie.

 

Za co będziesz odpowiedzialny/a?

 • weryfikacja, ocena czynników ryzyka oraz wspieranie procesu zarządzania ryzykiem na projektach budowlanych, wydawanie rekomendacji dla kierownictwa
 • wspieranie Zespołów Oferowania w ocenie ryzyka oraz w przygotowywaniu dokumentacji zarządzania ryzykiem zgodnie ze standardami Skanska
 • doradztwo dla kadry kierowniczej w zakresie zarządzania ryzykiem
 • przegląd realizowanych projektów w zakresie zarządzania ryzykiem
 • szkolenie pracowników Obszaru z procedur zarządzania ryzykiem w Skanska oraz promowanie idei zarządzani ryzykiem na projektach

Szukamy Ciebie, jeśli:

 • masz kilkuletnie doświadczenie z zakresu zarządzania projektami budowlanymi jako kierownik projektu, kierownik budowy czy na innym analogicznym stanowisku lub odpowiadasz za zarządzanie ryzykiem w firmie budowlanej
 • współpracowałeś/-aś z klientami publicznymi jak i prywatnymi
 • rozumiesz procesy, potrafisz je ustawiać, usprawniać i egzekwować
 • masz wiedzę o ryzykach w projektach budowlanych oraz ich mitygacji
 • cechujesz się dokładnością oraz analitycznym myśleniem
 • władasz językiem angielskim w stopniu komunikatywnym
 • jesteś gotowy/a do odbywania wyjazdów służbowych

Co zyskasz?

 • możliwość zdobycia unikatowego doświadczenia w budowaniu w Skanska w Polsce obszaru zarządzania ryzykiem
 • pełnienie roli partnera / doradcy biznesu oraz zespołów decyzyjnych
 • możliwość bezpośredniej współpracy z kluczowymi osobami w Obszarze
 • pracę w międzynarodowym środowisku i możliwość doskonalenia znajomości języka angielskiego
 • możliwość pracy zdalnej

Gdzie będzie Twoje miejsce pracy?

Preferowane miejsce pracy - Warszawa lub Kraków.

Ewentualnie - dowolne biuro w ramach lokalizacji zgodnie ze strategią "Budujemy Miasta".

 

Aplikuj!

 

 

 

Kandydacie, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Skanska S.A. w Warszawie, z która możesz kontaktować się pod adresem do korespondencji: Al. „Solidarności” 173, 00-877 Warszawa lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: odo@skanska.pl
Twoje dane osobowe, o których podanie prosimy Cię w treści ogłoszenia, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy. Jeżeli zdecydujesz się przekazać nam dodatkowe informacje o sobie, dane te będą przetwarzane na podstawie odrębnej, wyrażonej przez Ciebie zgody, która powinna brzmieć następująco: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu rekrutacyjnym w celach rekrutacyjnych Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie." Jeżeli zapomnisz jej wyrazić w swoim CV lub liście motywacyjnym, poprosimy Cię o jej uzupełnienie na rozmowie kwalifikacyjnej lub o dostarczenie nowych dokumentów aplikacyjnych niezawierających dodatkowych informacji. Twoje dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji:
 1. na niniejsze stanowisko, lecz nie dłużej niż przez trzy miesiące po wyborze pierwszego kandydata, na wypadek, gdybyśmy musieli powtórzyć rekrutację;
 2. na inne, podobne stanowiska w Skanska przez okres 1 roku, jeżeli wyrazisz nam zgodę na umieszczenie Twoich danych w naszej bazie kandydatów do pracy: "Chcę, aby Skanska S.A. umieściła moje zgłoszenie  w bazie kandydatów do pracy w Skanska S.A. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV dla celów przyszłych rekrutacji w Skanska S.A. "
  W dalszym etapie rekrutacji możesz zostać poproszony o przedstawienie swojego portfolio, wykonanie testów/kazusów merytorycznych, przekazanie próbki Twojej pracy, wykonanie testów językowych oraz o uczestnictwo w diagnozie potencjału menadżerskiego.
  W każdej chwili możesz cofnąć wyrażone zgody, wysyłając e-mail na adres: odo@skanska.pl lub usunąć je samodzielnie z systemu rekrutacyjnego Skanska Recruit. Masz również prawo do dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz przeniesienia. Pełną informację o wszystkich przysługujących Ci prawach uzyskasz <tutaj>

 

Employee sign-in

Previous job searches

Register your interest

Did not find a job you were looking for? Create a profile to submit your CV/Resume and register your employment interests.

Register your interest

My profile and submissions

Increase your visibility by updating your profile and track your submissions.

Go to profile
Please try again.

Oops!

Either there was a problem on our end with the action you just performed, or we are currently having technical difficulties with our system. Please try again later.