🌎
This job posting isn't available in all website languages

Kierownik Budowy / specjalność budowlana - Gliwice

📁
Nadzór Budowy
📅
SAD00000A Requisition #
Sign Up for Job Alerts

 

 

Dołącz do BO Obszar Kraków i wesprzyj rozwój specjalności budowlanej w Skanska.      

 

Będziesz zajmować się:

 • nadzorowaniem jakości i terminowości realizowanych robót, zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną i sztuką budowlaną
 • koordynacją pracy sił własnych i podwykonawców wszystkich branż
 • prowadzeniem analizy harmonogramu i postępu robót
 • analizą dokumentacji technicznej oraz monitoringiem kosztów budowy
 • nadzorem nad przygotowaniem dokumentacji powykonawczej i odbiorowej
 • współpracą z inwestorem, projektantami i innymi zespołami technicznymi 
 • udziałem w procesie oferowania
 • nadzorem nad przestrzeganiem zasad BHP

 

Szukamy Ciebie, jeśli:

 • masz wykształcenie wyższe techniczne
 • masz min. 5-letnie doświadczenie realizacyjne na analogicznym stanowisku
 • posiadasz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • posiadasz doświadczenie w realizacji projektów biurowych
 • bardzo dobrze znasz MS Office, AutoCad, MS Project
 • cechujesz się wysokim poziomem umiejętności interpersonalnych i wysoką kulturą osobistą
 • posiadasz umiejętności organizacyjne na wysokim poziomie
 • jesteś osobą sumienną i dokładną
 • znasz jęz. angielski na poziomie min. B1
 • masz prawo jazdy w kat. B

 

Co zyskasz?

 • możliwość rozszerzenia doświadczenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • pracę na różnorodnych projektach z użyciem nowoczesnej technologii
 • możliwość bezpośredniej współpracy ze specjalistami z różnych branż

 

Gdzie będzie Twoje miejsce pracy?

Gliwice

 

Kandydacie, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Skanska S.A. w Warszawie, z która możesz kontaktować się pod adresem do korespondencji: Al. „Solidarności” 173, 00-877 Warszawa lub bezpośrednio pod adresem mailowym: odo@skanska.pl

Twoje dane osobowe, o których podanie prosimy Cię w treści ogłoszenia, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy. Jeżeli zdecydujesz się przekazać nam dodatkowe informacje o sobie, dane te będą przetwarzane na podstawie odrębnej, wyrażonej przez Ciebie zgody, która powinna brzmieć następująco: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu rekrutacyjnym w celach rekrutacyjnych Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie." Jeżeli zapomnisz jej wyrazić w swoim CV lub liście motywacyjnym, poprosimy Cię o jej uzupełnienie na rozmowie kwalifikacyjnej lub o dostarczenie nowych dokumentów aplikacyjnych niezawierających dodatkowych informacji. Twoje dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji:

 1. na niniejsze stanowisko, lecz nie dłużej niż przez trzy miesiące po wyborze pierwszego kandydata, na wypadek, gdybyśmy musieli powtórzyć rekrutację;
 2. na inne, podobne stanowiska w Skanska przez okres 1 roku, jeżeli wyrazisz nam zgodę na umieszczenie Twoich danych w naszej bazie kandydatów do pracy: "Chcę, aby Skanska S.A. umieściła moje zgłoszenie w bazie kandydatów do pracy w Skanska S.A. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV dla celów przyszłych rekrutacji w Skanska S.A. "
 3. W związku z procesem rekrutacyjnym Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione do innych jednostek biznesowych tj.: Skanska a.s. z siedzibą w Pradze, Skanska SK a.s. z siedzibą w Bratysławie, Skanska Romania z siedzibą w Bukareszcie.

W dalszym etapie rekrutacji możesz zostać poproszony o przedstawienie swojego portfolio, wykonanie testów/kazusów merytorycznych, przekazanie próbki Twojej pracy, wykonanie testów językowych oraz o uczestnictwo w diagnozie potencjału menadżerskiego.

W każdej chwili możesz cofnąć wyrażone zgody, wysyłając e-mail na adres: odo@skanska.pl lub usunąć je samodzielnie z systemu rekrutacyjnego Skanska Recruit. Masz również prawo do dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz przeniesienia. Pełną informację o wszystkich przysługujących Ci prawach uzyskasz tutaj.

 

 

Employee sign-in

Previous job searches

Register your interest

Did not find a job you were looking for? Create a profile to submit your CV/Resume and register your employment interests.

Register your interest

My profile and submissions

Increase your visibility by updating your profile and track your submissions.

Go to profile

Similar listings

Gliwice, Slaskie, Poland

📁 Nadzór Budowy