🌎
This job posting isn't available in all website languages

Kalkulasjonsansvarlig

📁
Tidligfase/anbud/kalkulasjon
📅
BYG00003I Requisition #
Sign Up for Job Alerts
Skanska har mange spennende prosjekter på gang i Region Øst for offentlig og private byggherrer. Disse vil være med på å transformere og utvikle vår geografiske nedslagsfelts’ bebyggelse mot et mer bærekraftig og grønt samfunn. Vi har også egen tomtebank og flere prosjekter er i utviklingsfasen.

Kalkulasjonsansvarlig | Region Øst

Vi kan tilby
 • Spennende rolle i et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørkonsern
 • Muligheter til personlig og faglig utvikling i en kompetansebedrift
 • Spennende prosjekter, hvor du er med på å bygge landet; sikkert og effektivt
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram

Ansvar
 • Planlegging og organisering av kalkylearbeidet ved å gjennomføre oppstarts- og statusmøter for kalkulasjon
 • Kontroll av mottatt kalkulasjonsgrunnlag
 • Etablere selkostkalkyle og kalkylestruktur iht. WBS
 • Kalkulasjon av rigg og drift, og egenproduksjon (betong/tømmer)
 • Kalkulasjon og innleggelse av prosjekteringskostnader (arkitekter og rådgivere i gjennomføringsfasen), samt innleggelse av UE og leveranser
 • Ansvar for faggjennomgang for å kvalitetssikre innholdet og grensesnittene mellom de ulike fagene
 • Mengdeuttak og utarbeidelse av prisbærende poster i kalkylen for totalentreprisetilbud
 • Bistå prosjektleder med å utarbeide produksjonskalkyle
 • Innhente erfaringsdata og etterkalkulasjon fra prosjekt for kontinuerlig læring.
 • Være en sparringspartner for Region Øst sin egen produksjonsavdeling mht. standardisering og byggemetoder

Kvalifikasjoner og egenskaper
 • Generell god kunnskap om alle fag, byggemetoder og fremdrift
 • Erfaring fra entreprenørbransjen, gjerne erfaring fra produksjon
 • God kunnskap om ulike dataverktøy (MAP, Excel, Solibri, Bluebeam m.fl.)
 • God kunnskap om lover, standarder og normer (TEK17, NS3420 etc.)
 • Akkordtariffen
 • Ryddig og strukturert
 • God økonomiforståelse
 • Noe innkjøpskompetanse
 • Like å jobbe i team og med tidsfrister
 • Like å jobbe systematisk med tall

Arbeidssted vil i hovedsak være på Vinterbro.

Søknadsfrist er 08.12.2019

Om spørsmål, ta kontakt med Leder Tilbud og Marked, Oddmund Bleie på telefon 934 44 757, eller HR-sjef Dag Vanberg, på telefon 911 34 156.
Employee sign-in

Previous job searches

Register your interest

Did not find a job you were looking for? Create a profile to submit your CV/Resume and register your employment interests.

Register your interest

My profile and submissions

Increase your visibility by updating your profile and track your submissions.

Go to profile