🌎
This job posting isn't available in all website languages

Główny Specjalista - koordynacja procesu projektowego

📁
Nadzór Budowy
📅
BUD000032 Requisition #
Sign Up for Job Alerts

 


Dołącz do Obszaru Poznań Budownictwa Ogólnego i wesprzyj rozwój budownictwa ogólnego w Skanska.

 

Będziesz zajmować się:

 • nadzorem nad realizacją projektu (wszystkie fazy)
 • weryfikacją kompletności dokumentacji pod względem formalnym: decyzje administracyjne i inne
 • ustaleniem i realizacją strategii działania na projekcie w kwestiach formalnym – prawnych związanych z koniecznością uzyskiwania niezbędnych decyzji i uzgodnień
 • koordynacją procesu uzyskiwania niezbędnych uzgodnień i decyzji dla projektów w formule „buduj” oraz „projektuj i buduj”
 • weryfikacją dokumentacji technicznej pod względem merytorycznym i formalnym
 • zapewnieniem przepływu informacji między kluczowymi osobami na projekcie
 • współpracą z Inwestorem, zespołem realizacyjnym Skanska, Biurami Projektów oraz pozostałymi stronami 


Szukamy Ciebie jeśli:

 • posiadasz wykształcenie kierunkowe – budownictwo
 • posiadasz doświadczenie w prowadzeniu procedur administracyjnych i/lub ich koordynacji 
 • posiadasz doświadczenie na stanowisku Projektanta w firmie budowlanej lub projektowej – mile widziane 
 • posiadasz doświadczenie w realizacji projektów w formule „projektuj i buduj”
 • posiadasz świadomość kosztowa
 • posiadasz doświadczenie w procesie oferowania – mile widziane
 • posiadasz uprawnienia projektowe i/lub wykonawcze
 • jesteś komunikatywny
 • jesteś asertywny
 • posiadasz bardzo dobra organizację pracy

 

Co możesz zyskać?

 • udział w rozwoju kompetencji budowlanej w Skanska
 • poszerzysz swoje doświadczenie i umiejętności
 • możliwość bezpośredniej współpracy ze specjalistami i ekspertami w kompetencji budowlanej

 

Gdzie będzie Twoje miejsce pracy?

Poznań

 

 

Aplikuj!

 

 

Kandydacie, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Skanska S.A. w Warszawie, z która możesz kontaktować się pod adresem do korespondencji: Al. „Solidarności” 173, 00-877 Warszawa lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: odo@skanska.pl
Twoje dane osobowe, o których podanie prosimy Cię w treści ogłoszenia, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy. Jeżeli zdecydujesz się przekazać nam dodatkowe informacje o sobie, dane te będą przetwarzane na podstawie odrębnej, wyrażonej przez Ciebie zgody, która powinna brzmieć następująco: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu rekrutacyjnym w celach rekrutacyjnych Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie." Jeżeli zapomnisz jej wyrazić w swoim CV lub liście motywacyjnym, poprosimy Cię o jej uzupełnienie na rozmowie kwalifikacyjnej lub o dostarczenie nowych dokumentów aplikacyjnych niezawierających dodatkowych informacji. Twoje dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji:
 1. na niniejsze stanowisko, lecz nie dłużej niż przez trzy miesiące po wyborze pierwszego kandydata, na wypadek, gdybyśmy musieli powtórzyć rekrutację;
 2. na inne, podobne stanowiska w Skanska przez okres 1 roku, jeżeli wyrazisz nam zgodę na umieszczenie Twoich danych w naszej bazie kandydatów do pracy: "Chcę, aby Skanska S.A. umieściła moje zgłoszenie  w bazie kandydatów do pracy w Skanska S.A. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV dla celów przyszłych rekrutacji w Skanska S.A. "
  W dalszym etapie rekrutacji możesz zostać poproszony o przedstawienie swojego portfolio, wykonanie testów/kazusów merytorycznych, przekazanie próbki Twojej pracy, wykonanie testów językowych oraz o uczestnictwo w diagnozie potencjału menadżerskiego.
  W każdej chwili możesz cofnąć wyrażone zgody, wysyłając e-mail na adres: odo@skanska.pl lub usunąć je samodzielnie z systemu rekrutacyjnego Skanska Recruit. Masz również prawo do dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz przeniesienia. Pełną informację o wszystkich przysługujących Ci prawach uzyskasz <tutaj>
Employee sign-in

Previous job searches

Register your interest

Did not find a job you were looking for? Create a profile to submit your CV/Resume and register your employment interests.

Register your interest

My profile and submissions

Increase your visibility by updating your profile and track your submissions.

Go to profile