🌎
This job posting isn't available in all website languages

Lärling - Intresseanmälan till lärlingsplats inom Skanska

📁
Produktion
📅
SKA0007SO Requisition #
Sign Up for Job Alerts

Lärlingsutbildningen har en lång tradition inom byggbranschen och är en utbildningsform för att lära sig ett praktiskt yrke. På Skanska tar vi kontinuerligt in nya lärlingar som förutom just att lära sig yrket får en möjlighet att se Skanska inifrån och skapa sig ett ovärderligt kontaktnät för framtiden.

Vi hoppas att du är intresserad av att göra din lärlingsutbildning på Skanska!

Ansökan
När du gör din intresseanmälan, var noga med att skriva var i Sverige du är intresserad av att göra din lärlingstid samt inom vilken yrkesgrupp. Detta för att vi lättare ska kunna matcha dina och organisationens behov.

Merparten av Skanskas lärlingar tas in under försommaren men vi stämmer kontinuerligt av intresseanmälningarna med organisationens behov och möjligheter att ta emot lärlingar. När vi har en möjlighet att bereda lärlingsplats kommer vi att kontakta de kandidater vars CV överensstämmer med kravprofilen.

Vi ser fram emot din anmälan och att i framtiden få möjligheten att jobba tillsammans!

Employee sign-in

Previous job searches

My profile and submissions

Increase your visibility by updating your profile and track your submissions.

Go to profile

Register your interest

Did not find a job you were looking for? Create a profile to submit your CV/Resume and register your employment interests.

Register your interest
Please try again.

Oops!

Either there was a problem on our end with the action you just performed, or we are currently having technical difficulties with our system. Please try again later.